معرفی سفیر یا نمایندگی
تماس با بخش کنسولی

تلفن بخش کنسولی:

تلفن نمایندگی : 00390686214478-00390686328486-00390686328493-

00390686328485-00390686391029-00390686328487

فکس بخش کنسولی:

00390686215287

ایمیل بخش کنسولی:

consolato@ambasciatairan.it

 

iranconsulate.rom@mfa.gov.ir

 

آدرس :

VIA NOMENTANA 361- 00162 ROME -  ITALY 

کدپستی : 00102

 

IL PAGAMENTO PUÒESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE AL CONSOLATO CON BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

 

ALTRIMENTI SI PUÒEFFETTUARE UN BONIFICO AL SEGUENTE CONTO:

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT89P0569603221EDCEU0588320

SWIFT: POSOIT22

Intestatario : AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN

Non si accetano pagamenti online

La ricevuta deve avere timbro e firma della banca dove si è effettuato il pagamento

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر