معرفی سفیر یا نمایندگی
جدول هزينه‌های رواديد

 

جدول هزينه‌های رواديد به نرخ يورو

رديف

مليت

نوع رواديد جهان‌گردی

نوع رواديد ورود

نوع رواديد دوبار ورود

نوع رواديد ورود متعدد

نوع رواديد عبور

ملاحظات

۱

کليه اتباع کشورهای عضو شنگن

۵۰

۶۰

۸۰

۳ ماه ۱۰۰

۶ ماه ۱۴۰

۱۲ ماه ۲۰۰

۴۰

بابت فوريت صدور رواديد ۵۰% به‌عنوان هزينه فوريت اضافه دريافت می‌شود

توجه:

۱- بهای رواديد همسر و فرزندان بانوی ايرانی براساس مدارک ارايه‌شده (که در شناس‌نامه نام فرزندان و همسر ايشان درج شده باشد) حضوراً اعلام می‌شود.

۲- هزينه رواديد غيرقابل‌برگشت می‌باشد.

 

IL PAGAMENTO PUÒESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE AL CONSOLATO CON BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

 

ALTRIMENTI SI PUÒEFFETTUARE UN BONIFICO AL SEGUENTE CONTO:

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT89P0569603221EDCEU0588320

SWIFT: POSOIT22

Intestatario : AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN

Non si accetano pagamenti online

La ricevuta deve avere timbro e firma della banca dove si è effettuato il pagamento

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر