معرفی سفیر یا نمایندگی
جدول هزينه انجام خدمات امورکنسولی و امور ايرانيان

نرخ تعرفه صدور و تصدیق اوراق و اسناد مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران- رم

از تاریخ 01/09/1395

شرح

تعرفه به یورو

صدور شناسنامه

20

تعويض شناسنامه

20

صدور اولين شناسنامه المثني

35

صدور دومين شناسنامه المثني

75

تغيير نام و يا نام خانوادگي

41

حل اختلاف سند سجلي

25

تائید عکس اتباع ایران(هر قطعه)

2

الصاق عكس به شناسنامه

10

صدور گواهی تجرد

12

اولین کارت شناسائی ملی

20

المثنی کارت شناسائی ملی

40

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایرانی در خارج از کشور

12

صدور پروانه زناشوئی

24

ثبت ازدواج

18

ثبت طلاق( در شرایط حضور زوجین)

41

ثبت طلاق( یکطرفه بدون استعلام از مرکز)

53

ثبت طلاق( یکطرفه با مجوز مرکز)

96

اخذ آثار انگشتان در نمایندگی

18

درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه

18

ترجمه شناسنامه ( صفحه اول)

12

صدور گواهی تاهل(و یا ترجمه کامل شناسنامه)

22

ثبت و تصدیق وصیت نامه

24

تحریر، تنظیم صورت مجلس (بدون بار مالی)

24

تحریر، تنظیم صورت مجلس (با بار مالی)

144

تائید و ترجمه گواهی ولادت (درج مهر اصالت) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

18

نصب قیم یا امین موقت

24

صدور انواع گواهی (نسبت، تابعیت، اقامت و غیره) برای افراد حقیق و بدون بار مالی

13

اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر

6

صدور و تعویض گذرنامه

100

صدور و تعویض گذرنامه افراد زیر 18 سال تمام

50

صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز

200

صدور گذرنامه مخدوشه و آبدیده

150

صدور گذرنامه مفقوده (المثنی)

150

تغییر محل اقامت

18

صدور خروج مشمولین و غیر تسهیلاتی

18

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

18

تصديق انواع اقرارنامه

18

تصديق امضا و مهر دوایر دولتي و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور

18

تصديق امضاء و مهر مقامات رسمي و دواير دولتي خارجي

24

تصديق امضاي اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران)

12

تصديق امضاي ذيل وكالتنامه براي نقل و انتقال اموال غير منقول

132

تصديق امضاي ذيل وكالتنامه براي نقل و انتقال اموال منقول

26

تصديق امضاء ذيل وكالتنامه براي ساير موارد مانند خرید اموال، دريافت مستمري یا حقوق بازنشستگي، امور اداري، بانكي، قضايي وغیره

13

صدور گواهی فوت (در صورت ثبت فوت) هر برگ

7

ترجمه اوراق توسط نمایندگی ها

30

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدورخروجی مشمولین

30

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدورخروجی برای عابرین غیر مجاز

35

کپی برابر اصل کردن هر برگ ( هر مهر و امضاء) در صورت درخواست شخصی افراد

12

شیوه پرداخت وجه:

مراجعین و هموطنان عزیز می توانند در زمان حضور در بخش کنسولی از طریق دستگاه کارت خوان با کارت بانکی Bancomat  یا کارت اعتباری اقدام به پرداخت وجه مورد نظر نموده یا با مراجعه به بانک وجه مورد نظر را به حساب زیر واریز و اصل رسید بانکی ممهور به مهر و امضای بانک را ارایه نمایند :

BUNDA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT89P0569603221EDCEU0588320

SWIFT: POSOIT22

صاحب حساب : سفارت جمهوري اسلامي ايران

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN

یادآوری می نماید پرداخت آنلاین مورد قبول نمی باشد

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر